WSA w Warszawie kolejny raz potwierdził ustalenia UODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 21 czerwca 2023 r. (sygn. II SA/Wa 150/23) oddalił skargę P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, następcę prawnego Virgin Mobile Polska Sp. z o.o., na decyzję UODO, nakładającą na tego administratora karę pieniężną w wysokości prawie 1,6 mln. zł.

/więcej/