Wyciek danych medycznych w szpitalu w Stalowej Woli

acjenci szpitala w Stalowej Woli są informowani, że okresie pomiędzy 19 listopada do 21 grudnia 2023 roku nastąpiło „naruszenie prywatności” poprzez ujawnienie danych osobowych nieustalonej osobie trzeciej na adres e-mail, na który nie powinny być przesłane. O sytuacji poinformował jako pierwszy portal stalowka.net. Jak podaje portal stalowka.net po wykryciu wycieku 21 grudnia 2023 roku dyrektor szpitala w Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska powiadomiła organy ścigania.

/więcej/