Wyciek danych płatników z ZUS

Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyciekły dane osobowe około 300 płatników. Dane miały być przekazane na zewnątrz Zakładu przez pracownika, który był członkiem jednego ze związków zawodowych działających w ZUS. Naruszenie ochrony danych osobowych ma dotyczyć 300 płatników ZUS. Dane objęte wyciekiem to imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dowodów osobistych oraz numery rachunków bankowych płatników, w znacznej części osób fizycznych. Wyciek danych był wynikiem działań pracownika ZUS, który jest członkiem jednego ze związków zawodowych działających w zakładzie. Przez pocztę elektroniczną przesłał informacje na prywatny adres mailowy wiceprzewodniczącego tego związku, który jednak nie jest już pracownikiem ZUS.

/więcej/