Wyciek danych w Centralnym Ośrodku Sportu OPO w Zakopanem

Centralny Ośrodek Sportu OPO w Zakopanem wydał komunikat, w którym informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych swoich klientów. „Naruszenie polegało na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do sieci COS – OPO w Zakopanem, w wyniku czego doszło do zaszyfrowania danych na naszych serwerach oraz nieuprawnionego usunięcia części danych. Ponadto zidentyfikowaliśmy nieautoryzowany transfer danych, co mogło skutkować wyciekiem Państwa danych osobowych” – podano.

/więcej/