Zagrożenia związane z Chat GPT i innymi AI

Generatywne modele sztucznej inteligencji działają poprzez analizę znacznych ilości informacji w celu przewidywania i generowania kolejnych elementów w zdaniu, a także cech w przypadku obrazów, itp. Proces ten polega na wykrywaniu wzorców i zależności między danymi uczącymi, co pozwala systemowi na odtworzenie podobnych wzorców i generowanie syntetycznych treści, na przykład tekstu muzyki lub klipów wideo. Można to opisać jako zaawansowane „łączenie kropek” między danymi w istniejących treściach, aby tworzyć nowe treści syntetyczne. Innymi słowy, generatywne modele są predykcyjnymi systemami, które zostały przeszkolone w łączeniu elementów danych w celu generowania syntetycznych treści.

/więcej/