Zakaz reklam behawioralnych dla Meta

Europejska Rada Ochrony Danych w swojej ostatniej decyzji nakazała irlandzkiemu organowi nadzorczemu nałożenie na Meta zakazu dotyczącego reklam behawioralnych opartych na uzasadnionym interesie prawnym lub umowie. 27 października, EROD wydała pilną decyzję, zobowiązując irlandzki organ ochrony danych, który jest wiodącym organem nadzorczym, do podjęcia ostatecznych kroków w ciągu dwóch tygodni w sprawie Meta Ireland Limited (Meta IE) i nałożenia zakazu przetwarzania danych osobowych w celach reklamy behawioralnej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie umowy i uzasadnionego interesu. Decyzja EROD jest rezultatem wniosku norweskiego organu ochrony danych, Datatilsynet, którego celem jest uznanie i poszerzenie zakresu oraz wpływu tymczasowego zakazu, który pierwotnie został wprowadzony w Norwegii. Ten zakaz miał na celu ograniczenie działań Meta i początkowo obowiązywał od lipca, przy czym planowano początkowo, że wygasa on 3 listopada br.

/więcej/